Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer aansturing een nieuwe job Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden getekend in Amerika En daarop kwam het uit gewaaid scheepvaartroute Nederland, België en meer en meer Europese landen. Intussen is Outplacement niet meer steeg te denken voltooid het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het ontslag, Het exploreren van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Wanneer heb ik aanspraak op outplacement?

Om rechtstitel te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen gewoonterecht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te doordringen moet zijn voor de markt.

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een bedrijf die meer hierna 20 werknemers heeft en minder daarna honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot veel aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een nadrukkelijke organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het vaststellen van uw loon, vakantiedagen, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de onderneming, de geesteshouding,…

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer valuta elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die afgelegen af elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor elk Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Het procesverloop

Elk moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je correct wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief haalbaarheid je nieuwe job gaat.

Na het verwerkt van het ontslag is het van noodzaak om verder te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij afzonderlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen daarmee daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn voltooid een tijdje.

Hoezo outplacement Van Ucare

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en personeel niet eersteklas is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het bedrijf faillissement gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.