NL Web
Image default
Bedrijven

Ongevallen met verkeer tijdens werktijd Is mijn werkgever aansprakelijk?

Bent u tijdens uw werk betrokken geraakt bij een ongeval? Uw werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor de letselschade die u daardoor oploopt. Het maakt niet uit of u in een auto van uw bedrijf rijdt of in uw eigen auto. Dit artikel zal u informeren in welke situaties het bedrijf verantwoordelijk is voor uw daden en wat de beste manier is om schadevergoeding te eisen. Een advocaat voor letselschade kan u hierbij helpen.

 

Onverwacht incident tijdens privé- of werktijd?

Als u betrokken bent bij een ongeval tijdens uw werk en het wordt beschouwd als een incident op de werkplek. Bijvoorbeeld als u tijdens de werktijd met uw voertuig van de ene naar de andere klant rijdt, en vaak ook als u van thuis naar een klant gaat. Er is geen sprake van een arbeidsongeval als het incident tijdens het woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden of als u in uw privétijd betrokken bent bij een ongeval met een voertuig van het bedrijf.

 

De zorgplicht van de werkgever

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de zorgplicht voor werknemers die tijdens werktijd werken. Dit betekent dat hij adequate veiligheidsmaatregelen moet treffen en zich aan alle veiligheidsregels moet houden, duidelijke werkinstructies moet geven, werknemers moet informeren over gevaren en een adequate (auto)verzekering moet afsluiten voor zowel ongevallen als (letsel)schade. Deze zorgplicht geldt voor autoritten die in opdracht van de onderneming worden gemaakt. Alles is hieromtrent vastgelegd in een rie instrument. Hoewel de werkgever geen controle heeft over de verkeersstroom, is hij meestal wel aansprakelijk voor elk ongeval dat tijdens werktijd gebeurt.

 

Wie heeft gelijk?

Uiteraard is de werkgever niet verantwoordelijk als de werknemer het ongeval heeft veroorzaakt door roekeloos rijgedrag, bijvoorbeeld te hard rijden of rijden onder invloed van alcohol. Is het incident tijdens werktijd door iemand anders veroorzaakt? De werkgever is meestal nog steeds verantwoordelijk, maar er is een rechtsmiddel beschikbaar tegen de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval.

 

Wat zijn uw verantwoordelijkheden?

Bent u gewond geraakt bij een verkeersongeval met letsel tijdens het werk? Vertel dit dan meteen aan uw werkgever. Ligt u permanent in het ziekenhuis of bent u gewond? Uw werkgever is wettelijk verplicht het incident te melden. verplichting het incident te melden bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). De toezichthouder kan dan een onderzoek instellen.

 

Het recht op schadevergoeding?

Heeft uw baas een verantwoordelijkheid om te betalen voor letselschade die u bij het ongeval heeft opgelopen? Dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding. De deskundige letselschadeadvocaten van Letsel Advocaten kunnen u hierbij helpen. Letselschadezaken hoeven u geen geld te kosten. In het geval dat uw bedrijf de juridische kosten moet betalen. Om een schadevergoeding te krijgen voor het letsel dat iemand heeft opgelopen, moet vaststaan dat het letsel is ontstaan door een verkeersongeval of tijdens werktijd.

 

Wat is het bedrag van de te betalen schadevergoeding?

Het bedrag dat u ontvangt is geen vergoeding voor de schade die u in de onmiddellijke nasleep van het ongeval hebt geleden, bijvoorbeeld medische kosten of verlies van inkomsten, alsmede reiskosten. Daarnaast kunt u een vergoeding krijgen voor de toekomstige schade, zoals aanpassingen aan uw huis, verlies van pensioenuitkeringen of studievertraging. Ook kunt u een vergoeding krijgen voor psychische of emotionele schade, zoals het verlies van slaap en verdriet. Uiteraard hangt de hoogte van de schadevergoeding af van de mate van het letsel en het leed.

 

De relatie met uw werkgever

Soms willen werknemers hun baas niet vragen om de schadevergoeding waar ze recht op hebben, omdat ze bang zijn de relatie tussen hen en hun werkgever te beschadigen. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Bedrijven zijn over het algemeen gedekt voor ongevallen op het werk, en een eventuele schadevergoeding wordt betaald via de verzekeraar. Zodra u uw werkgever aansprakelijk hebt gesteld voor het ongeval, zullen wij rechtstreeks communiceren met de verzekeringsmaatschappij en hoeft uw werkgever geen tijd te besteden aan het uitzoeken van de procedure. Zorg er ook altijd dat je ongeval is geregistreerd in registratie incidenten.

 

Heeft u een advocaat nodig voor lichamelijk letsel?

Als u een advocaat voor letselschade inschakelt, hoeft u zich nergens zorgen over te maken. U kunt zich concentreren op het herstellen. Letselschade advocaten kunnen u helpen om uw werkgever aansprakelijk te stellen om de schade die u heeft geleden te inventariseren, medisch bewijs te verzamelen, en vervolgens contact op te nemen met (de verzekeringsmaatschappij of de verzekeraar van) de andere van de partijen.

https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/