NL Web
Image default
Banen en opleidingen

Is Neuro Linguïstisch Programmeren een erkende methodiek?

Neuro Linguïstisch Programmeren is een methodiek voor coaching, training en communicatieverbetering. Het helpt je inzicht te verkrijgen in je eigen drijfveren en onbewuste gedachten, maar ook in die van anderen. Om die reden wordt Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg ook wel NLP genoemd, in steeds meer beroepsgroepen toegepast. NLP gaat ervan uit dat gebeurtenissen effect hebben op ons doen en denken en daardoor toekomstige situaties mede kunnen bepalen. NLP kan behalve in het bedrijfsleven ook in persoonlijke situaties worden toegepast.

NLP en psychologie

Neuro Linguïstisch Programmeren betreft een relatief jong veld waarbinnen nog volop onderzoek wordt gedaan en aanpassingen worden doorgevoerd. De methodiek vertoont verschillende raakvlakken met de psychologie. Zo gaat bijvoorbeeld ook cognitieve gedragstherapie ervan uit dat je gedachten en gedrag voortkomen uit hoe je tegen zaken aankijkt. Alhoewel NLP tot op heden nog niet wetenschappelijk is bewezen, kan men om de resultaten van de toepassing ervan niet heen. Wereldwijd hebben inmiddels talrijke cursisten een opleiding gevolgd. Binnen Nederland geldt RaVisie als een van de beste opleiders.

Zorgvuldig opgebouwde lesprogramma’s met oog voor de cursist

Organisatieadviesbureau RaVisie is aanbieder van complete opleidingen Neuro Linguïstisch Programmeren. Er worden twee opleidingen aangeboden: de NLP Practitioner en de verdiepende NLP Master Practitioner. Beide staan onder licentie van medegrondlegger Richard Bandler en worden internationaal erkend. Het is van belang de methodiek na het volgen van een opleiding in de praktijk toe te passen. Het adviesbureau organiseert tevens regelmatig opfrisdagen. De opleidingen worden gekenmerkt door hun zorgvuldige opbouw en persoonlijke manier van lesgeven.

NLP aan de basis van een gebalanceerder leven

Bij deze erkende opleider staat kwaliteit centraal. De manier van lesgeven zorgt ervoor dat je snel en gemakkelijk leert. Je leert onder andere structuur in zaken aan te brengen, zaken op persoonlijk en/of professioneel vlak aan te pakken en gemakkelijk een structuur van vertrouwen op te bouwen. Zo lukt het je ook om doelgericht met anderen te werken en eventuele conflicten op te lossen.

https://ravisie.nl/