NL Web
Bedrijven

De CAO

Iedereen die een beroep uitoefent heeft te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst, oftewel de cao. Vaak sta je er niet bij stil maar veel dingen zijn bepaald door regels die zijn opgesteld in de cao. Zo beïnvloed de cao vele dingen op het gebied van je werk en heeft hierdoor ook invloed op het dagelijks leven. Op sommige vakgebieden zijn de werknemers het niet eens met de cao en gaan zij in staking om te zorgen dat dit beter wordt. Een andere keer hoor je weer dat de vakbond van de werknemers in gesprek is om te onderhandelen over het verbeteren van de cao. Hieruit blijkt dat de cao erg belangrijk is voor de werknemers en dat het een groot effect heeft. Maar wat is een cao precies?

De cao is een schriftelijke overeenkomst die gemaakt is door drie verschillende partijen. Zo zijn de werkgevers, de werkgeverorganisatie en de werknemersorganisatie betrokken bij het opstellen van een cao. In de cao staan bepaalde regels die de werknemers houvast en bescherming bieden. Hierin staan de rechten van de werknemers vermeld en zorgt ervoor dat zij goede arbeidsovereenkomsten hebben. Op ieder vakgebied is een andere cao. Zo hebben schilders een schilders cao en mensen in de bouw hebben te maken met de bouw cao. De arbeidsvoorwaarden zullen in deze cao’s erg van elkaar verschillen en daarom zijn er per sector verschillende cao’s.

Een cao beschermt werknemers tegen een werkgever die onredelijke eisen zou willen stellen. Wel zijn er verschillende vormen van een cao. De minimum cao stelt de werknemer en werkgever namelijk in staat om te onderhandelen over een betere uitkomt. Daarnaast is er bij de standaard cao geen contractvrijheid. Het contract wordt bepaald aan de hand van de cao. Om de vijf jaar wordt er een nieuwe cao opgesteld en kan hier opnieuw over onderhandeld worden.

http://www.cbbs.nl