NL Web
Woning en Tuin

Duurzaam terreinbeheer

Terreinbeheer wordt vaak ad hoc uitgevoerd, wat de duurzaamheid, efficiëntie en kosten niet ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruikt van pesticiden om van het onkruid af te komen. Je ziet dat er bij duurzaam terreinbeheer vaak gebruik wordt gemaakt van bemesting, “fout hout,” reinigers, gladheidsbestrijders en nog meer. Deze aspecten zijn belangrijke thema’s om op het vlak van terreinbeheer te verduurzamen.     

De negatieve gevolgen van onduurzaam terreinbeheer

Het feit dat deze middelen worden gebruikt heeft een grote invloed op bijvoorbeeld ons grond- en oppervlaktewater. Een giftig bestrijdingsmiddel dat onkruid moet verdelgers, kan bijvoorbeeld zo tot het grondwater doordringen. Dit grondwater wordt later verwerkt tot het drinkwater dat uit je kraan komt. Maar het giftige oppervlaktewater kan ook worden opgenomen door de planten in de buurt, waardoor ze sterven. Het is dus erg belangrijk om te verduurzamen, voor mens, dier, natuur en planeet.

Op weg naar verzuurzaming

Er zijn verschillende initiatieven die aansturen op innovatie en verduurzaming op het gebied van terreinbeheer. Zo kan je bijvoorbeeld een inventarisatie van jouw terrein. Deze inventarisatie kan de basis vormen voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan. Actuele beheerkaarten kunnen dan als kompas fungeren voor het onderhoud van jouw terrein, waardoor alle betrokkenen partijen, zoals de groenaanemers, weten dan waar zij aan toe zijn.

Door een initiatief zoals een meerjarig onderhoudsplan, worden kosten bespaard, efficiëntie in beheer verhoogd, en groenvoorziening geoptimaliseerd. Een ander initiatief is bijvoorbeeld de optimalisatie van groen. Planten, bomen en struiken dragen bij aan een gezondere leefomgeving en helpt bovendien bij de reductie van fijnstof uit de lucht. Het aanplanten van groen is daarom een stap voorwaarts in de verduurzaming, en draagt daarnaast bij aan de reductie van CO2.