NL Web
Image default
Zakelijke dienstverlening

Invoerrechten en BTW bij het goederen importeren uit China

Gaat u goederen importeren uit China, dan krijgt u daarbij te maken met invoerrechten. Deze gelden voor de import van goederen uit alle landen buiten de Europese Unie. In verreweg de meeste gevallen dient er belasting te worden betaald. Hierbij moet u denken aan BTW en invoerrechten. Ook krijgt u te maken met de HS-Codes, codes die door de Wereld Douane Organisatie worden gebruikt om goederen in categorieën in te delen.

Het betalen van invoerrechten over uit China geïmporteerde goederen

Bij uit China geïmporteerd goed heeft u vrijwel altijd met invoerrechten te maken. Hoe hoog deze zijn, is afhankelijk van de TARIC-code en het land van herkomst. Invoerrechten zijn als beschermende maatregelen in het leven geroepen, met als doel de industrie en werkgelegenheid in de EU te waarborgen. Gaat u goederen importeren uit China, dan kan het bepalen van de juiste goederencode een uitdaging zijn. Niet zelden laten importeurs zich hierbij door een professional bijstaan.

Betaling van BTW

Gaat u goederen importeren uit China, dan krijgt u naast de invoerrechten ook met BTW te maken. Importeert u regelmatig, dan kan het zijn dat u recht heeft op BTW-aftrek. U kunt dan een Vergunning Artikel 23 aanvragen, waarmee u op het moment van invoer geen BTW betaalt. In aanvulling op invoerrechten en BTW kunnen ook accijnzen worden geheven. Dit is het geval bij een beperkte groep artikelen, zoals tabak, alcoholhoudende drank en minerale oliën.

Professionele begeleiding bij het importproces

Goederen importeren uit China is een complexere zaak dan in eerste instantie vaak wordt gedacht. Daarom laten veel ondernemers zich begeleiden in het proces. U wilt er namelijk wel vanuit kunnen gaan dat de met zorg door u aangeschafte producten veilig en zo snel mogelijk op hun bestemming in Nederland aankomen. Voor begeleiding bij het importproces bent u aan het juiste adres bij een strategische sourcing organisatie zoals CSP, met behalve een kantoor in Nederland ook diverse lokale kantoren in China.

https://www.cspacific.com/